Written & Interview Exam Course


* Course for Admission 2019 - Coming Soon*

 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Communication Arts, B.A. in Communication Management ( Comm Arts)

การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าหลักสูตรนี้ แบ่งออกเป็น 2 รอบได้แก่

1.ยื่นคะแนนวัดความถนัด CU AAT หรือ SAT

การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ของปี 2018 นั้น

น้องที่คะแนนผ่าน Requirement สามารถมีสิทธิ์สอบทุกคนค่ะ

          >> New SAT - Verbal = 450 (Combined with math 980)

          >> CU AAT - Verbal   = 400 (Combined with math 900)

 

2.สอบข้อเขียน+สอบสัมภาษณ์ (40%+10%) และคะแนนSAT(50%)

          ถือเป็นรอบที่สำคัญที่สุด คะแนนมาจาก 3 ส่วน

1. สอบข้อเขียนคำถาม 1 ข้อ เนื้อหาเกี่ยวกับสื่อ และความรู้ทั่วไป (คิดเป็น 40%)

2. สอบสัมภาษณ์ เป็นกลุ่มหรือเดี่ยวแล้วแต่ปี ซึ่งปีล่าสุดสัมภาษณ์กลุ่มละ 2-3 คน(คิดเป็น 10%)

3. คะแนน Ranking เดิมจากข้อสอบ Requirement (คิดเป็น 50%) ซึ่งจะให้น้ำหนักของคะแนนภาษาอังกฤษ (65%) สูงกว่าคะแนนคณิตศาสตร์ (35%)

เช่น คะแนน SAT : Verbal 550 / Math 650

ถ้าทำคะแนนข้อสอบสัมภาษณ์ได้ 8% และ ข้อเขียนได้ 35%

SAT (0.65 x 550 ) + ( 0.35 x 650 ) = 585

                    ( 585 / 800 ) x 100 = 73.125 %

% รวมคือ (50% x 73.125%) + 8% + 35% = 79.5625% 

 

การติว จะแบ่งการติวออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงข้อสอบข้อเขียน 

โดยเนื้อหาที่ออกสอบจะ มีหลายประเภทดังนี้

          1) พื้นฐาน Mass Media Communication

          2) พื้นฐาน Administration & Marketing

          3) การสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบต่างๆโดยเน้นหนักไปที่สื่อโฆษณา

          4) ข่าวปัจจุบันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรนี้

          5) พื้นฐานการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น การอธิบาย การโต้แย้ง

          การติวจะเน้นเนื้อหาตามหัวข้อ พร้อมเก็งข้อสอบ และปูพื้นฐานข่าวทั่วไปที่จำเป็น ต้องรู้ เพื่อให้สามารถนำไปตอบรอบสอบสัมภาษณ์ได้

 

ช่วงข้อสอบสัมภาษณ์ 

          หลักสูตร Comm Arts ถือเป็นหลักสูตรที่รอบสัมภาษณ์จะละเอียดและค่อนข้่างเข้ม เพื่อให้ได้นิสิตที่มีบุคลิกสอดคล้องกับหลักสูตร ดังนั้น จะติวสัมภาษณ์ทั้งคำถามที่คณะกรรมการนำมาถามบ่อยๆ สอนเทคนิคการตอบคำถามที่ตรงใจคณะกรรมการ และแนะนำการวางบุคลิกที่ดี เพื่อให้น้องๆมั่นใจได้ว่า สามารถสอบผ่านหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนเหมือนรุ่นพี่ทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะ (สถิติปี 2017 ติด 100%ค่ะ)

 

การติว

ทักษะการเขียน

          เนื่องจาก Comm  Arts จะคัดเด็กจากคะแนน requirement มาจำนวนประมาณ 250 คน ดังนั้น น้องส่วนใหญ่ที่ติดคณะนี้ ่จะมีทักษะการเขียนที่ดีค่ะ ( SAT Verbal ประมาณ 550 ขึ้นไป )

          ในตัวคอร์ส Comm Arts ที่สอน จะเน้นเนื้อหาข้อสอบ แต่ก็ช่วยตรวจแกรมม่าให้น้องระดับนึงค่ะ และแนะนำวา่ควรปรับปรุงอะไรบ้าง แต่จะไม่ลงลึกถึงระดับเริ่มสอนแต่งประโยค เพราะเนื้อหาข้อสอบมีปริมาณมาก และเวลามีจำกัดค่ะ

          สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนเลย หรืออยากเสริมทักษะนี้ ก็สามารถลงคอร์ส Writing Refreshment (16 ชั่วโมง 10,000 บาท) เปิดติวเฉพาะช่วง ม.ค. 2018 นี้ โดยสอบถามเพิ่มได้ค่ะ น้องที่สอบติด BALAC ส่วนใหญ่ลงคอร์สนี้ก่อนค่ะ เพราะคอร์สนี้จะช่วยให้เขียนเก่งขึ้น และสามารถเอาไปใช้ตอนเรียนมหาลัยได้อีกด้วยค่ะ

           นอกจากนี้ เพื่อให้น้องๆ ทำข้อสอบได้ดีที่สุด การติวจะแบ่งเป็นสองช่วงหลักๆ คือช่วงติวเนื้อหาสำคัญๆ และหลังจากจบคอร์สแล้ว จะ follow up น้องๆ ด้วยการส่งแนวข้อสอบ และตรวจข้อสอบให้ 4-5 ครั้ง และจะอัพเดทเนื้อหาล่าสุดก่อนวันสอบ 5 วันค่ะ

 

           บางส่วนของข้อสอบที่รวบรวมมาเป็นตัวอย่าง จากข้อสอบที่ถามหลากหลาย และบางคำถามก็ถือว่าตอบได้ง่าย แต่การตอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด ต้องอาศัยเทคนิคการตอบที่สอดคล้องกับพื้นฐานการสื่อสารด้วย ดังนั้น การติวจะอิงข้อสอบเป็นหลัก โดยแนะคำตอบที่จะได้คะแนนมากที่สุด พร้อมกับเก็งแนวโน้มของข้อสอบให้ด้วย

(เนื่องจากข้อสอบเก่ามีจำนวนมาก เลยขอยกตัวอย่างแค่บางส่วนและสงวนสิทธิ์ให้สำหรับน้องๆที่จะติวนะคะ)

 

Current Issues

-  What is the main cause of gangster problem? Describe the method to solve this problem ?

-  How freedom of speech important to you does it exist in Thailand? Does freedom of speech important to you, Does freedom of speech still exist in Thailand ?

-  Teen pregnancy is increase dramatically. Describe the method to solve this problem ?

 

Mass Communication

- How important is freedom of speech to you? Does Thai media has freedom ?

- What is your attitude toward Computer Censorship Law ?

 

Descriptive Skill

-  If you have 2 jobs to choose, first is the job you love. You happy to do it effectively. But the problem is your income will be low. So you will never be rich. Second is the job that you get high income you get respect and fame. But the job is very stressful that you cannot be enjoyable. Which one you will choose. And ?

 

Marketing & Advertisement

-  What is your attitude toward the issue that  Thai are too focused on products and advertisement  ?      

- Why does Today’s advertisement probably use the good looking models to present their products? What will affect the society? What is ?

 ContentContent