The Answer

หลังจากที่มีน้องๆกลุ่มแรกๆที่พี่แอนน์ติวให้สอบติดกัน เลยทำให้เกิด การบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ช่วงแรกก็ติวทุกวิชาเพราะพี่แอนน์จบสายวิทย์คณิต แต่ด้วยความที่พี่แอนน์เลือกเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชา ที่สอบติวเป็นส่วนใหญ่ และด้วยความที่ถนัดวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีด้วย ทำให้สามารถติวข้อสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test ) หรือ CU AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) ซึ่งเป็นข้อสอบ สำหรับยื่นสมัครมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ ที่เน้นวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ จากนั้นก็มีน้องๆที่สนใจจะติวข้อสอบนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากติวเพียง 1-2 คนต่อครั้ง มาเป็นเริ่มติวเป็นกลุ่มเล็กๆ ถึงแม้จะติวเป็นกลุ่ม แต่พี่แอนน์ก็ยังใส่ใจเนื้อหาและดูแลน้องๆได้ทั่วถึง ทำให้จำนวนน้องๆที่เข้ามหาลัย ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ จากติวไม่กี่กลุ่ม ก็เริ่มมีหลายกลุ่มมากขึ้น จนทำให้เกิดสถาบัน The Answer ขึ้น

นอกจากนี้ พี่แอนน์ยังเปิดคอร์สสำหรับติวข้อสอบรอบข้อเขียน และ รอบสัมภาษณ์สำหรับหลักสูตรต่างๆ ที่ต้องอาศัยความรู้ทั่วไป สถานการณ์ข่าว พร้อมใช้ระบบเรียบเรียงความคิด มาตอบคำถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งทั้งหมดนี้ พี่แอนน์สามารถติวได้เป็นอย่างดี น้องๆหลายคน สอบติดไปแล้วยังได้ เอาความรู้ของคอร์สนี้ไปช่วยในการเรียนตลอดระดับมหาลัยอีกด้วย

หลักการของสถาบันจะเน้นให้น้องๆรู้สึกได้ติวหนังสือกับพี่สาว บรรยากาศ จะเป็นกันเอง สามารถปรึกษาเรื่องการเรียน พูดคุยเรื่องทั่วๆไป เหมือนมีที่ ปรึกษาเรื่องการเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ด้วยความที่ห้องเรียนเป็นห้องเล็กๆ ทำให้น้องๆในคลาสรู้จักกัน สามารถแชร์ประสบการณ์เรื่องข้อสอบและเตรียมตัว สอบได้ ซึ่งถือว่าดีมาก การมาเรียนที่ The Answer จะได้ทั้งความรู้ ความสำเร็จ และมิตรภาพดีๆกลับไปแน่นอนค่ะContentContent