Core Course


 
Intensive Eng for New SAT 
                                                                 25,000 บาท
 (เรียน 56 ชั่วโมง   + 6 Mock Exams รวม 12 ชั่วโมง )
 
 น้องที่จะลงคอร์สนี้ต้องผ่านคอร์ส special Eng หรือคะแนน New SAT ถึงระดับ 450 ขึ้นไป
 
คอร์สนี้จะสอนเน้นเนื้อหา 3 ส่วนตาม % ดังนี้
  • CRITICAL READING 55%
  • VOCABULARY 30%
  • GRAMMAR & USAGE 15%
 
การติวจะแบงเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
Guiding คือ การแจกชีทล่วงหน้า ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบของทุก Part และศัพท์ที่ต้องใช้สอบของแต่ละสัปดาห์ (แจกก่อนสอบ 3-5 วัน)
+ แจ้งหัวข้อชีทของคอร์ส Special Eng ที่ต้องนำมา Summarize ในแต่ละสัปดาห์
 
Fighting คือ การทำข้อสอบ Mock Examination ทุกสัปดาห์ของการเรียน ฉบับเต็มแบบจับเวลา ชุดละประมาณ 95-110 นาทีตามข้อสอบ SAT Verbal
 *** Mock Examination คือ การจำลองการทำข้อสอบโดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบเก่า หรือข้อสอบที่เก็ง พร้อมจับเวลาให้เหมือนกับการสอบจริงทั้งหมดด้วยค่ะ 
 
Measuring คือ ช่วงการติว เน้นเทคนิคการทำข้อสอบทั้งหมด และจะ summarize เนื้อหาชีทของ Special Eng
 

 คอร์สนี้เหมาะกับน้องที่จะเตรียมตัวสอบ SAT และ CU AAT แบบเข้มข้น จะเน้นทักษะการทำข้อสอบในห้องสอบ และฝึกความแม่นยำในทุกๆส่วน คำศัพท์จะเป็นคำศัพท์ระดับยากทั้งสิ้น การอ่านจะเป็นข้อสอบระดับ Critical Reading Skill เพื่อฝึกให้ได้คะแนนสอบมากที่สุด และทำเวลาได้ดีพร้อมสอบ สำหรับน้องที่ลงสมัครข้อสอบทั้ง 2 ประเภท จะมีการวิเคราะห์ระดับสถิติที่บอกได้ว่า น้องๆถนัดข้อสอบประเภทไหนด้วย เพื่อสะดวกในการเตรียมตัวค่ะ

     และผลการสอบ Mock Examination จะทำให้พี่แอนน์รู้จุดบกพร่องของน้องแต่ละคน เพื่อนำไปแก้ไขในการสอบครั้งต่อๆไปด้วยค่ะ
*** การจำลองการสอบนี้ พิสูจน์แล้วว่าคะแนนของนักเรียนดีขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับรุ่นที่ไม่มีการจำลองสอบค่ะ
 
       Text Examples
    Note : * not for sell in Thailand

    6 SAT PRACTICE TESTS (BARRON'S)
    BARRON'S SAT CRITICAL READING WORKBOOK
    MCGRAW-HILL'S SAT: 2016 EDITION
    SAT 2400: AIMING FOR THE PERFECT SCORE  (BARRON'S)
    PASS KEY TO THE SAT (BARRON'S)
    New SAT 2016: STRATEGIES, PRACTICE, AND REVIEW (KAPLAN)
    Barron's NEW SAT, 28th Edition
    Cracking the New SAT Premium Edition with 6 Practice Tests
    SAT PREMIER 2016 (KAPLAN)
        *  The 1000 Most Common SAT Words – Xtremepaper
        *  New SAT Critical Reading Workbook – Peterson
        *  Peterson’s New SAT Writing Workbook – Peterson
        *  5000 Collegiate Words with Brief Definitions
        *  501 Critical Reading Questions
        *  501 Sentence Completion Questions
        *  501 Reading Comprehension Questions
        *  Gruber’s complete sat reading book – Gruber
        etc ...
  ContentContent