Core Course


 
All Math for New SAT 
                                                                 25,000 บาท
  (เรียน 64 ชั่วโมง   + 3 Mock Exams รวม 6 ชั่วโมง )
 
       คอร์สนี้จะสอนเน้นเนื้อหาเลขที่ออกข้อสอบทั้งหมดอย่างละเอียด โดยสอนเทคนิคในการทำข้อสอบจากระดับง่ายไปจนถึงระดับยากสุด
เน้น แบบฝึกหัดเจาะแต่ละเรื่อง ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบเก่า คอร์สนี้เป็นคอร์สที่จำเป็นมาก เหมาะกับน้องๆที่ยังไม่เคยสอบทั้ง CU AAT และ SAT เพราะเนื้อหาครบ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับโจทย์ที่รวมหลายๆเรื่องในข้อเดียวกันได้ดี

     การสอนเนื้อหา (Tutoring)

      สไตล์การสอน จะสอนโดยให้แก้โจทย์โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลขตามข้อสอบ CU AAT ซึ่งเป็นข้อสอบที่คิดซับซ้อนและยากกว่า SAT หลังจากนั้นจึงฝึกเทคนิคการกดเครื่องคิดเลข เพื่อให้ทำข้อสอบ SAT ได้คล่องขึ้น
       คอร์สนี้ เหมาะสำหรับน้องๆหลักสูตร Comm Arts /INDA/CommDe คะ ส่วนน้องๆที่จะเข้า EBA หรือ ฺBBA จะต้องมีคะแนนที่สูงกว่านี้ โดยอาจจะต่อที่คอร์ส Intensive Math อีกคอร์สนึง เพราะหลังจาก Intensive Math น้องส่วนมาก จะได้ SAT เต็ม 800 Cu AAT อยู่ระหว่าง 680-770 คะ

     การจำลองทำข้อสอบ (Mock Examination)
      เพื่อให้ผลคะแนนสอบจริงออกมาดีที่สุด จะมีการจำลองการทำข้อสอบในทั้งระหว่าง และหลังจากการเรียนการสอน โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบเก่า หรือข้อสอบที่เก็ง พร้อมจับเวลาให้เหมือนกับการสอบจริงทั้งหมดด้วยค่ะ และผลการสอบ จะทำให้พี่แอนน์รู้จุดบกพร่องของน้องแต่ละคน เพื่อนำไปแก้ไขในการสอบครั้งต่อๆไปด้วยค่ะ
*** การจำลองการสอบนี้ พิสูจน์แล้วว่าคะแนนของนักเรียนดีขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับรุ่นที่ไม่มีการจำลองสอบค่ะ

   คะแนนโดยเฉลี่ย  จากการเรียนเพียงคอร์สนี้คอร์สเดียว (อ้างอิงจากรุ่นที่แล้ว) 
                       SAT = 700 , CU AAT=680
    
    เนื้อหาจะเป็นเนื้อหาที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้เข้าใจง่าย เป็นพื้นฐานในการแก้โจทย์ยากๆต่อไป ส่วนแบบฝึกหัดจะเป็นแบบฝึกหัดที่คิดขึ้นมาเอง เพื่อให้น้องๆได้ฝึก apply กับข้อสอบ นอกจากนี้ยังรวบรวมแบบฝึกหัดจากตำราหลายสิบเล่ม ทั้งในและต่างประเทศที่เคยถูกคัดมาออกข้อสอบทั้ง CU AAT และ SAT
 
       Text Examples
    Note : * not for sell in Thailand

* SAT Math Bible –Nova
* Master Math Solving Word Problems Brita Immergut
* Bob Miller's SAT Math for the Clueless
* Gruber's Complete SAT Math
* Peterson Master the SAT
* Math Probs - Qishen Huang
* Mastering the SAT Math – Cliffsnotes
BARRON'S SAT MATH WORKBOOK
SAT Math Mcgraw Hill 2011
McGraw Hill Conquering SAT Math

     etc ...

 ContentContent