Written & Interview Exam Course


* Course for TCAS63 - Coming Soon*
 
BJM 2018
                                                                 20,000 บาท
                                                   26 Feb - 9 Mar 2018
              (เรียน 32 ชั่วโมง + 1 Mock Written Exam)
 
โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา
(ภาคภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Arts in Journalism (Mass Media Studies) : BJM

 

การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าหลักสูตรนี้ แบ่งออกเป็นสามรอบได้แก่
1.ยื่นคะแนนวัดความถนัดทางภาษา
2.สอบข้อเขียน
3.สัมภาษณ์
 
ซึ่งรอบที่สำคัญที่สุด คือ รอบของการสอบข้อเขียน เพราะหลักสูตรนี้จะใช้เกณฑ์ข้อเขียนคัดผู้สมัครออกเป็นจำนวนมาก ข้อสอบจะแบ่งคำถามออกเป็นสองข้อ คือข้อแรกจะเป็นเนื้อหาที่ถามเกี่ยวกับพื้นฐานของวิชาสื่อสารมวนชน อีกข้อเป็นการถามถึงสถานการณ์ข่าวปัจจุบัน โดยโจทย์คำถามของคณะนี้ได้เพิ่มระดับความยากขึ้นทุกๆปี
 
 

การติว จะแบ่งการสอนเป็น 2 ช่วง คือ

 

1. ช่วงติวเนื้อหา เนื้อหาที่จำเป็นของสื่อสารมวลชน และข่าวที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะนี้ พร้อมเก็งข้อสอบ และปูพื้นฐานข่าวทั่วไปที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อให้สามารถนำไปตอบรอบสัมภาษณ์ได้

2. ช่วงทบทวน จะเป็นช่วงที่แจกคำถามที่เก็งว่าเป็นข้อสอบ โดยจะแจกเป็นระยะๆ และทยอยตรวจรายบุคคล พร้อมทั้งส่งเนื้อหาอัพเดทล่าสุดก่อนเตรียมตัวเข้าสอบ 1 สัปดาห์

 

ทักษะการเขียน

          แม้ว่าทางคณะได้คัดน้องๆ จากเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TU GET SAT หรือ IELTS ดังนั้น ทางหลักสูตรจะไม่เน้นการตรวจเรื่องไวยกรณ์มากนัก จะดูที่ใจความของ การตอบคำถามมากกว่า แต่ตามปกติจะดูทักษะ การเขียนของน้องแต่ละคนโดยคร่าวๆให้อยู่แล้วค่ะ

 

สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนเลย หรืออยากเสริมทักษะนี้ ก็สามารถลงคอร์ส Writing Refreshment (16 ชั่วโมง 10,000 บาท) โดยสอบถามเพิ่มได้ค่ะ เพราะคอร์สนี้จะช่วยให้เขียนเก่งขึ้น และสามารถเอาไปใช้ตอนเรียนมหาลัยได้อีกด้วยค่ะ

 

*** นอกจากนี้ เนื่องจากน้องที่ติวข้อเขียนเกือบทุกคนสามารถสอบผ่าน รอบข้อเขียนเพื่อไปสัมภาษณ์ในรอบสุดท้าย ดังนั้นจึงเพิ่มการติวคำถามรอบ สอบสัมภาษณ์ให้ฟรีด้วยค่ะ โดยเป็นคำถามที่คณะกรรมการนำมาถามบ่อยๆ และสอนเทคนิคการตอบคำถามที่ตรงใจคณะกรรมการ เพื่อให้น้องๆมั่นใจได้ว่า สามารถสอบผ่านหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนเหมือนรุ่นพี่ทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะ (โดยจะมีรุ่นพี่ปีก่อนๆมาช่วยแนะนำค่ะ)

 

ข้อสอบส่วนหนึ่งที่รวบรวมมาเป็นตัวอย่าง โดยการติว จะอิงข้อสอบเป็นหลัก โดยแนะคำตอบที่จะได้คะแนนมากที่สุด พร้อมกับเก็งแนวโน้มของข้อสอบให้ด้วย (เนื่องจากข้อสอบเก่ามีจำนวนมาก จะขอยกตัวอย่างแค่บางส่วน และขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับน้องๆที่จะติวนะคะ)

 

2017 1) Social inequality makes income inequality problem in Thailand? Why our country suffer from this problem? How media can solve this? And what kind of news?

        2) Social media change the people’s communication behavior, particularly can post and share. What is the problem(s)? How can it be solved?

 

2016 1) How would you describe the current state of media and freedom press in Thailand right now?
        2) How does “Line” application affect brand’s images and its relationship with customer?

 

2015 1) Pen is mightier than sword-how do u feel about that? Give specific example.
        2) Poverty is the major issue in thailand, how can mass .......... ?

 

2014 1) Freedom of speech is consider essential to functioning democracy. Does Thailand .......... ?
        2) What is the most important code of ethics in news media? Explain, report recently in point of view. .......... ?

 

2013 1)  What do you think about the quality of news media .......... ?
        2) Write down news from the five different countries that .......... ?

 

2011 1) How was the communication in ten years ago and how .......... ?
        2) Which the problems does Thailand face now? How could journalist ........ ?

 

2008 1) According the cited news, what is your opinion toward the etiquette of mass communication?
        2) What is the role of the mass mediators in the political issue?

 ContentContent