Core Course


 
Special Eng for New SAT 
                                                                 25,000 บาท
  (เรียน 64 ชั่วโมง   + 3 Mock Exams รวม 6 ชั่วโมง )
 

การติว จะแบ่งเป็นช่วงการสอนเนื้อหา (Tutoring) และการจำลองทำข้อสอบ (Mock Examination)

 

การสอนเนื้อหา (Tutoring)

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ครอบคลุมเนื้อหาข้อสอบทั้งหมด สามารถนำไปสอบได้ทั้ง CU AAT และ SAT 

 

CRITICAL READING ( ระดับเทียบเท่า SAT) จะเน้นเนื้อหาการอ่านตามคอร์ส SAT ข้อสอบการอ่าน SAT จะแตกต่างจากข้อสอบการอ่านของ CU AAT คือ จะมีหลายรูปแบบกว่า และมีความซับซ้อนกว่า ต้องใช้การวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้น ซึ่งคอร์สนี้จะสอนเน้นการอ่านในแต่ละรูปแบบ คือ

  • Single Paragraphs
  • Longer Paragraphs
  • Paired Paragraphs
  • Paired Longer Paragraphs

 

 VOCABULARY (SAT & CU AAT) ศัพท์ที่ใช้สอนจะเป็นการรวมรวบจากหลากหลายข้อสอบโดยเรียงลำดับจากศัพท์ที่ใช้สอบบ่อยสุด เนื่องจากข้อสอบศัพท์ของ SAT และ CU AAT จะมีความแตกต่างกันบ้าง ดังนั้นศัพท์ที่นำมาสอนจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ

  • คำศัพท์สำหรับ CRITICAL READING
  • คำศัพท์สำหรับ Sentence Completion

โดยศัพท์ทุกคำผ่านการรวบรวม และคัดเฉพาะศัพท์ที่ออกบ่อยเท่านั้น น้องที่ได้ศัพท์จากคอร์สนี้จะได้ศัพท์ครบถ้วนเพื่อไปสอบได้ทั้ง SAT CU AAT และ CU TEP ค่ะ

 

GRAMMAR FOR WRITING ( ระดับเทียบเท่า New SAT) จะเน้นเนื้อหาการอ่านตามคอร์ส New SAT ซึ่งเป็นส่วนที่คิดคะแนนเพิ่มเติมของข้อสอบ New SAT  Grammar ที่สอนจะมีเนื้อหาสอดคล้องกับ New SAT CU AAT CU TEP และ TU GET โดยจะรวบรวมข้อสอบ แบบฝึกหัด มาทดสอบหลังจากที่สอนเนื้อหาอย่างละเอียดแล้ว

 คอร์สนี้เหมาะกับน้องที่จะเตรียมตัวสอบ SAT หรือน้องที่ต้องการทำคะแนนเรื่องการอ่าน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญทั้ง SAT CU AAT และ CU TEP เพราะมีคะแนนมากที่สุดในข้อสอบ

 

การจำลองทำข้อสอบ (Mock Examination)

เพื่อให้ผลคะแนนสอบจริงออกมาดีที่สุด จะมีการจำลองการทำข้อสอบในทั้งระหว่าง และหลังจากการเรียนการสอน โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบเก่า หรือข้อสอบที่เก็ง พร้อมจับเวลาให้เหมือนกับการสอบจริงทั้งหมดด้วยค่ะ และผลการสอบ จะทำให้พี่แอนน์รู้จุดบกพร่องของน้องแต่ละคน เพื่อนำไปแก้ไขในการสอบครั้งต่อๆไปด้วยค่ะ
     *** การจำลองการสอบนี้ พิสูจน์แล้วว่าคะแนนของนักเรียนดีขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับรุ่นที่ไม่มีการจำลองสอบค่ะ

 
       Text Examples
    Note : * not for sell in Thailand

    New SAT 2016: STRATEGIES, PRACTICE, AND REVIEW (KAPLAN)
    Barron's NEW SAT, 28th Edition
    Cracking the New SAT Premium Edition with 6 Practice Tests
    SAT PREMIER 2016 (KAPLAN)
        *Mastering the SAT Critical Reading Test      
    Barron SAT 2400 3RD EDITION –Barron
     McGraw-Hill's SAT 2016 Edition. 6 Practice Tests
     McGraw-Hill's Official Practice Test 2016
        *Gruber's Complete SAT Guide 2016 – Gruber
        *Acing the SAT 2013 -Learning Express
        *Barron’s How to Prepare for the SAT 23rd Edition
        *Peterson Master SAT 2016
        *SAT Prep Course –NOVA
    McGraw-Hill's Official Practice Test 2009-2015
    12 PRACTICE TESTS FOR THE SAT: 2016 EDITION (KAPLAN)
    SAT 2400: AIMING FOR THE PERFECT SCORE  (BARRON'S)
    PASS KEY TO THE SAT (BARRON'S)
        *S.C.A.M SAT Vocabulary - S.C.A.M
     etc ...ContentContent