Written & Interview Exam Course


* Course for TCAS63 - Coming Soon*

 

โครงการ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)

International LL.B. in Business Law : LLB

      

การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 3 รอบได้แก่

 

Track 1 : รับ 55 คน
          - คัดโดย ranking คะแนน SAT มาสอบสัมภาษณ์ 100 คน

          - สอบสัมภาษณ์ 25 ก.พ.

Track 2 : รับ 55 คน
           - คัดโดย คะแนน Written Exam มาสอบสัมภาษณ์ 100 คน

           - สอบข้อเขียน 25 มี.ค.

Track 2 : รับ 10 คน

          - คัดโดย ranking คะแนน SAT มาสอบสัมภาษณ์ 100 คน

          - สอบสัมภาษณ์ 29 ก.ค.

 

          การสอบข้อเขียนของ LLB (TUAdLaw) ต้องเตรียมตัวหลายอย่าง คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ฺBusiness Law และทักษะการให้เหตุผล หลักๆ ดังนี้ โดยปีล่าสุดข้อสอบแบ่งเป็นสองส่วนค่ะ

          ส่วนแรก ข้อสอบ Reading ตอบ Multiple Choice

          ส่วนสอง ข้อสอบ Logical Thinking ตอบ Multiple Choice

                    ข้อสอบข้อเขียนให้แสดงทัศนคติแบบ Essay เป็นคำถามเกี่ยวกับข่าว และ สถานการณ์ปัจจุบัน

 

           การสอบสัมภาษณ์ เนื้อหาการสัมภาษณ์จะหลากหลาย ตั้งแต่เนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักสูตร ข่าวปัจจุบันที่เกี่ยวข้องหลักสูตร และเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ค่ะ ค่ะ

 

          การติว จะติวเนื้อหาสองส่วนตามที่ข้อสอบออกค่ะ โดยสอนความรู้ทั่วไป เหตุการณ์เด่นๆของทั้งในและนอกประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกส่วนจะสอนเรื่องเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของหลักสูตรนี้ ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบเก่า พร้อมกับทำข้อสอบเก่าและเก็งข้อสอบให้สามารถรู้แนวทางการตอบที่ได้คะแนนที่สุดค่ะ

 

          ส่วนทักษะการเขียนในการทำข้อสอบข้อเขียนของ LLB นั้น ควรให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เนื่องจากหลักสูตรนี้จะให้ความสำคัญเรื่องภาษาเป็นอย่างมาก พี่แอนน์จะตรวจให้น้องแต่ละคนอยู่แล้วคะ แต่อาจจะต้องไปเตรียมตัวเพิ่มเติมเองด้วย  เพราะว่าน้องแต่ละคนบกพร่องคนละเรื่อง ถ้าทวนหมดอาจจะทำให้เสียเวลา เพราะว่า สิ่งที่ข้อสอบต้องการมากที่สุดคือ เนื้อหาของการตอบค่ะ

 

       สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนเลย หรืออยากเสริมทักษะนี้ ก็สามารถลงคอร์ส Writing Refreshment (16 ชั่วโมง 10,000 บาท)   เปิดติวเฉพาะช่วง ม.ค. 2018 นี้ โดยสอบถามเพิ่มได้ค่ะ เพราะคอร์สนี้จะช่วยให้เขียนเก่งขึ้น และสามารถเอาไปใช้ตอนเรียนมหาลัยได้อีกด้วยค่ะ

 

          การติวสัมภาษณ์ เนื้อหาที่จัดมาให้นั้น พอเพียงแล้วสำหรับการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ สอนเทคนิคการตอบคำถามที่ตรงใจหลักสูตรกรรมการ และเพิ่มเรื่องบุคลิกภาพให้ด้วย เพื่อให้น้องๆไม่ประหม่าในวันสอบจริงค่ะ และมั่นใจได้ว่า สามารถสอบผ่านหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนเหมือนรุ่นพี่ทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะ

 ContentContent